Ščepkinam Mihailam Semenovičam īsā slavenā aktiera biogrāfija ir izklāstīta šajā rakstā. Šepkina Mihaila Semenoviča īsa biogrāfija bērniem Šepkins Mihails Semenovičs dzimis 1788. gada 18. novembrī (Krasnojas ciems) personīgo dzimtcilvēku grāfa G. S. ģimenē.